28 Ekim 2016 Cuma

AMELİYAT DİKİŞ ÇEŞİTLERİ


SÜTÜR NEDİR

Sütür veya dikiş; tıbbi yöntemlerde herhangi bir şekilde bozulmuş deri ve damar gibi dokuların bütünlüğünün sağlanması ve iyileşmenin hızlanması amacıyla yapılan işlem. Sütür, genellikle cerrahi bir operasyon sonrası doku katmanlarının sabitliğini sağlamak için atılır. Bunun yanında laserasyon gibi olaylar sonucunda aşırı gerilmeye bağlı olarak dokuların yırtılmasında da sütur uygulanır. Dikişler temel olarak ayrı dikişler veya sürekli dikişler tarzındadır.

BAŞLICA SÜTÜR ÇEŞİTLERİ

  1. Basit ayrı dikiş 
  2. Basit sürekli dikiş 
  3. Schmieden dikişi 
  4. Lembert dikişi 
  5. Cushing dikişi 
  6. Reverdin dikişi 
  7. Yatay matres (U dikişi) 
  8. Düşey matres 

KISA AÇIKLAMALARI

Aralıklı dikiş: (Interrupted): Cilt kapatmada en sık tercih edilen yöntemdir. Yerleştirilen herbir sütür ayrı ayrı düğümlenir. Zaman alıcıdır.
Sürekli dikiş: (Continuous): Yaranın bir ucundan başlanarak sürekli olarak düğüm atmadan sütür atılır. Hızlı, ek direnç avantajlı, az düğümlü ve hemostazda daha etkilidir. Eklem üzerindeki yaraların kapatılmasında kullanılmaz. Bir yerden açıldığında tamamen açılabilir, enfeksiyon gelişirse bir noktadan insizyonla açılamaz.
Sürekli subkutiküler (dermal) dikiş: Çocuklarda veya koopere olmayan hastalarda emilebilire materyal ile bu teknik uygulandığında sütür alımı gerekmediği için idealdir. Sıklıkla kozmetik kapatmada kullanılır.
Matres dikiş: Vertikal matres en tercih edilen yöntemdir. Ancak basit veya sürekli dikişe oranla daha fazla iskemi ve nekroza neden olur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder