1 Kasım 2016 Salı

VORTEKS NEDİR

VORTEKS eğirmede, eğirme işlemi boyunca, 12 mm’den kısa elyaf seçilir ve efektif uzunluğa sahip elyaf eğirilir. Bu durum eğirme ile eş zamanlı olarak bir tarama işleminin yapılması görevini yerine getirir. Üstün eğirme özelliklerine sahip vorteks sisteminde, negatif tüylenme olarak bilinen 3mm’nin üzerindeki tüyler elimine edilmiştir. Bu ipliklerden elde edilen kumaşlara tercihen yakma prosesi uygulanmayabilir.

.

VORTEKS İLE ELYAF EĞİRME TEORİSİ

Vortex iplik eğirme sisteminde 4 silindir ve çift apronlu bir çekim sisteminde çekime uğrayan cer şeridi hava emişi yardımıyla düze bloğu ve iğne tutucudan oluşan bir kanal içerisinden geçmektedir. İğne tutucunun görüntüsü şekil 2’deki gibidir. İğne tutucu belirli bir açıyla boylamasına uzanan bir rehber yüzeye ve içi oyuk iğ içerisine yönlenmiş, dışarı doğru çıkan kılavuz bir iğneye sahiptir

Geçiş kanalının akabinde lifler içi oyuk iğ içerisine doğru yönlenirler. Bu esnada farklı yönlerden belirli bir açıyla verilen sıkıştırılmış havanın oluşturduğu kuvvet etkisiyle lifler yalancı büküm alırlar. Oluşan büküm yukarıya doğru kayma eğilimindedir. Bu noktada iğne tutucudan dışarıya doğru sarkan iğne, bükümün yukarıya doğru kaymasını engellediğinden bazı liflerin üst kısımları çekim sistemi çıkış silindirlerinin kıstırma çizgisinden ayrılır ve açık kalır. Hava akımının döndürme etkisiyle iyice açılan lif üst kısımları Đçi oyuk iğ içerisine giren ve vortex ipliğinin merkez kısmını oluşturan liflerin ön uçları etrafına spiral biçimde sarılır ve “Vortex Đplik Yapısı” oluşur. Sarım sayısının ve sarım uzunluğunun fazla olması hava jetli iplik yapısına göre daha üstün özellikler göstermesini sağlamaktadırVORTEKS İPLİK YAPISI

Vortex eğirme sistemi (MVS) hava jetli eğirme sisteminin (MJS) geliştirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkmaktadır. Vortex iplikçilik sistemi ile hava jeti iplikçilik sistemlerinden elde edilen ipliklerin yapıları arasındaki temel farklılık sarım yapan lif sayısının ve sarım uzunluğunun artırılmış olmasıdır. Vortex sisteminde sarım liflerini oluşturacak olan lifler hava jeti sisteminden farklı olarak çekim sisteminden çıkan lif demetinin tüm çevresi boyunca lif demetinden ayrılmaktadırlar
MVS ve MJS iplik yapılarını kıyaslamaya yönelik son yapılan araştırmalar göstermiştir ki vortex iplikleri sarım yapan elyaf sayısı oranı ve sarım uzunluğu bakımından hava jetli ipliklerden daha yüksektir. Basal ve Oxenham’ın elektron mikroskobu altında (SEM) yaptıkları incelemede, vortex ipliklerinin de hava jetli iplikler gibi merkezde uzanan bükümsüz çekirdek lifleri ve onların etrafına sarılan sargı liflerinden oluştuğu belirtilmiştir. İplik uzunluğu boyunca uygulanan büküm açma işleminin sonunda sargı yapan elyafların paralel hale geldiği merkezde bükümsüz uzanan elyafların da büküm aldığı görülmüştür. Bu durum aşağıdaki şekilde gösterilmiştir

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder